به وبسایت شرکت آرمین صنعت خوش آمدید

اسیلوسکوپ

تستر سیم کشی و قطعات AT9
تستر سیم کشی دارای اسیلوسکپ می باشد که با استفاده از آن می توانید سیگنال های موجود در سیم کشی خودرو را مشاهده نمایید